1990-1993

Lasse bliver født den 29.4.1990, Pers far fylder 90 år og 2. juli 1990 dør Per. Vi fejrer jul i Hinding, Lone og Finn bliver gift og 27. juni 1992 bliver Martin og jeg gift. Min mor fylder 80 år den 18. september, det fejres på Hinding Dås og jeg fylder 50 år i december. Anna bliver født den 7. juni 1993.

Skriv et svar